Shinogi Oval Plate L White (9.8'' x 7.7'')

Yasushi Kuno

$170.00